Tarieven

Tarieven:

 

Intake na verwijzing           44,60

Intake zonder verwijzing   44,60

Intake met echografisch    44,60

Zitting in praktijk                 33,70

Zitting aan huis (toeslag)   11,00

Uitgebreid consult              43,-

Niet nagekomen afspraak 75%

 

Niet nagekomen afspraken worden voor 75% in rekening gebracht. Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden. NB. Uw zorgverzekeraar vergoed dit niet.


 

Niet nagekomen afspraken worden voor 75%  in rekening gebracht. Afspraken dienen 24 uur van te voren afgezegd te worden.

NB. Uw verzekeraar vergoed dit niet.

 

LET OP: Belangrijke informatie over uw vergoedingen fysiotherapie

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit het aanvullend pakket van uw zorgverzekering. Wilt u weten hoeveel u vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering, raadpleeg dan uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u geen aanvullende verzekering en wordt het bij u ook niet vergoed uit de basisverzekering* dan moet u de kosten voor fysiotherapie zelf betalen.

U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoeveel u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Wanneer achteraf blijkt dat u geen vergoeding (meer) heeft vanuit de verzekeraar, krijgt u de rekening van de verzekeraar of van de fysiotherapiepraktijk.

* In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering:

De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen fysiotherapie’ staat. Deze lijst is destijds opgesteld door Minister Borst en is reeds enkele malen aangepast. U kunt uw fysiotherapeut vragen of uw aandoening op de chronische lijst staat.

 - U bent jonger dan 18 jaar:

Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

 - U bent ouder dan 18 jaar:

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering: Uitsluitend indien u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt.

De eerste 20 behandelingen zult u zelf moeten betalen of het wordt vanuit uw aanvullende verzekering voldaan (voor zover verzekerd). De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Belangrijk is te weten, dat u voor veel chronische indicaties een verwijsbrief van een specialist nodig heeft. De specialist/ verwijzer/ fysiotherapeut/ zorgverzekeraar bepaalt niet of een indicatie chronisch is, dat wordt bepaald op basis van de eerder genoemde lijst.