Fysio Sittard

Wat is fysiotherapie en hoe kunnen wij u helpen

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.De fysiotherapeut behandelt individuele of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.


U kunt zich tegenwoordig rechtstreeks tot de fysiotherapeut wenden, zonder eerst een verwijsbriefje bij de huisarts te halen. Als het nodig is kan de fysiotherapeut patiënten terugverwijzen naar de huisarts of doorverwijzen (via huisarts) naar een specialist.