Nieuws met betrekking tot COVID-19

                                          

Onze locaties zijn geopend voor reguliere fysiotherapie. 

Naast onze gebruikelijke hygiënische maatregelen zijn er in de praktijk aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat u ten alle tijden 1,5m afstand kunt houden van andere personen en u op een verantwoorde en veilige manier geholpen kunt worden.

 In overleg met onze beroepsgroep en het RIVM is een stappenplan opgesteld om dit zo veilig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Hierbij gelden een aantal regels:

  • Wilt u een afspraak inplannen, Plan hem direct online in, bel of mail ons dan. 
  • Voorafgaand aan een nieuw consult worden een aantal vragen gesteld over uw gezondheid, waarmee we bepalen hoe we u op een goede en veilige manier kunnen helpen.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Neem 2 eigen handdoeken mee naar de afspraak.
  • Het is mogelijk dat de fysiotherapeut kiest om beschermingsmiddelen zoals; een mondkapje, handschoenen of bril te dragen. Heeft u hier vragen over dan kunt u deze stellen aan de therapeut.
  • Probeer zo veel mogelijk de 1,5m te waarborgen en u aan de algemene regels omtrent het corona beleid te houden.
  • Heeft u vragen omtrent het verdere corona beleid in onze praktijk kunt u deze stellen aan een van de therapeuten.

Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen omwille welke reden dan ook, kunnen wij nog altijd fysiotherapie op afstand verzorgen. Wij kunnen telefonisch de voortgang bespreken en de nodige oefeningen via e-mail of via onze app toesturen. De afspraak wordt als algemene fysiotherapie gedeclareerd, deze vorm van fysiotherapie op afstand wordt gehonoreerd door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).